Belangstelling voor de papieren versie? Deze ligt vanaf 9 oktober bij de diverse huisartsenpraktijken en apotheken voor u klaar.

BETER najaar 2019

­