Wethouder Schotanus over de vitale gemeente

Op de website van de gemeente staat: 'Samen bouwen we de komende jaren aan een vitale gemeente waarin inwoners en organisaties een belangrijke stem krijgen. Zij zijn opdrachtgever voor hun wijk of kern.'

Schotanus2Wat bedoelt u daar mee?
“Wat ik er mee bedoel is dat de gemeente vitaliteit ondersteunende initiatieven organiseert/initieert, een luisterend oor heeft voor inwoners én initieert dat inwoners hun stem kunnen laten horen en initiatieven kunnen ontwikkelen om de leefbaarheid binnen hun wijk, kern, buurt of straat te vergroten. Dan hebben we het volgens mij over een vitale gemeente.”

Schotanus1Hoe werkt dat in de praktijk?
“Het huidige college heeft gekozen om bij de inwoners te rade te gaan en te horen wat daar nodig is. Kortom: We werken van buiten naar binnen. Om dat goed te doen heb je voelsprieten in de maatschappij nodig. Er is met regelmaat overleg met wijk- en dorpsraden over wat de behoeften en bewonersinitatieven zijn. Onze gebiedsadviseurs hebben hierin een belangrijke rol, zij staan midden in hun wijk en weten wat er speelt. Voor mijn eigen portefeuilles ga ik graag zelf op pad en laat me informeren bij verenigingen of organisaties en inwoners, ik vind het cruciaal om midden in die samenleving te staan.”

Wat levert het op?
“Vitaliteit is een containerbegrip. Voor ons wordt het 

meer tastbaar als we uitgaan van een goede gezondheid en veerkracht bij de inwoners, maar zeker ook van de veerkracht van wijken en buurten. Met collega-wethouder De Jager van jeugd, gezondheid, welzijn en zorg werken we aan preventie. We hopen daarmee zorgklachten en – kosten in de toekomst terug te dringen.Voorbeeld: Onlangs heeft het Kenniscentrum van Sport een methode ontwikkeld waarmee je kunt berekenen hoeveel kosten de maatschappij bespaart als 20% meer mensen gaan sporten/bewegen, voor Alphen betekent dat een jaarlijkse besparing van 6 miljoen euro.

Daarom gaan we het nationaal sportakkoord vertalen naar een lokaal sportakkoord. Dit doen we met alle sportverenigingen en sportaanbieders. Het doel is een duurzame en vitale infrastructuur, waarbij een sportclub vitaal dient te zijn qua bestuur, middelen en materieel.” 

Wanneer is de gemeente vitaal?
“Dat is het toekomstideaal: Als de inwoner zich goed voelt, zich gehoord voelt, zich thuis voelt en vitaliteit niet alleen op de persoon is gericht maar ook op de omgeving: een groene gemeente, sociale veiligheid, gemakkelijk te bereiken winkelcentra et cetera.”

Wat zijn de hobbels?
“We krijgen niet alles in éen keer voor elkaar, we moeten rekening houden met verschillende factoren zoals capaciteit, doorlooptijd en budget. 

"Wethouder Schotanus traint drie per week 's morgens
om 07.00 uur bij boksschool Teus de Kruyf, best heftig!"(Red).

­