folder 1Mensen met kanker hebben na de diagnose ieder een eigen weg te gaan in de behandeling van de ziekte. Daarnaast kan de patiënt geconfronteerd worden met bijkomende klachten waarvoor extra zorg nodig kan zijn. Maar ook de patiënten die genezen zijn verklaard kunnen nog geruime tijd klachten hebben. Dan geeft de folder 'Tijdens en na kanker' informatie over extra zorg in de buurt. 

De bijeffecten van kanker zijn hoe dan ook vervelend maar er zijn gelukkig veel mogelijkheden in de buurt om u te ondersteunen. Zo ontstond binnen de ‘innovatiecommissie’ van Alphen op één Lijn het idee om mensen een overzicht te bieden van de mogelijkheden die dicht bij huis voor handen zijn. Initiatiefneemster Frederike Gieles benadrukt dat mensen met aan kanker gerelateerde klachten altijd in eerste instantie de huisarts en of de praktijkondersteuner kunnen raadplegen. Zij kunnen meedenken en adviseren in de keuze voor de beste zorg bij lichamelijke en mentale klachten. Dat neemt natuurlijk niet weg dat patiënten ook altijd zelf hun zorgverlener kunnen kiezen.  

Om deze keuze te vergemakkelijken is een folder ontwikkeld. De folder helpt u zorgverleners te vinden in uw directe omgeving. Op de bijgevoegde adressenlijst vindt u zorgverleners*waarvoor u een verwijzing van uw huisarts nodig heeft en zorgverleners waarbij dat niet nodig is. Allemaal zijn ze gespecialiseerd in oncologische (na)zorg: fysiotherapeuten, diëtisten, podoloog, speciaalzaken in hulpmiddelen, psychische zorg, het inloophuis waar u lotgenoten kunt ontmoeten, sportbegeleiding, adressen voor borstprotheses en lingerie en adressen voor pruiken.

De folder ligt bij alle bij Alphen op één Lijn aangesloten zorgverleners in de wachtkamer. Ook kunt u de folder en de adressenlijst downloaden op onze site.

* Als er meerdere zorgverleners uit een bepaalde beroepsgroep in Alphen aan den Rijn zijn, dan is ervoor gekozen om zorgverleners uit het samenwerkingsverband van Alphen op één Lijn te vermelden. U kunt natuurlijk altijd bij uw eigen zorgverlener vragen of ook zij oncologische zorg aanbieden. 


ZillahMede initiatiefneemster van de folder is fysiotherapeut Zillah van der Meij, zij is Oncologie en Oedeem Fysiotherapeut bij Fysio Alphen 

“In mijn praktijk zie ik dat mensen na hun behandeling in een gat vallen. Tijdens de medische behandelingen heb je al die afspraken en controles, dan word je geleefd en sta je in een soort overlevingsmodus. Hierna merk je dat al die afspraken veel minder worden en soms helemaal wegvallen. Veel mensen merken dan dat het herstel nog niet compleet is, dat ze emotioneel en fysiek nog niet zijn hersteld en behoefte hebben aan nazorg.”

Geldt dit voor alle patiënten met kanker?
“Velen voelen zich ná de medische behandelingen slechter dan tijdens de behandeling van hun kanker, omdat pas later tot hen doordringt wat er is gebeurd en welke invloed de ziekte heeft gehad op hun lichaam. 

Sommige patiënten pakken na hun herstel de draad weer op en hebben geen behoefte aan nazorg. Er zijn ook mensen die weer aan het werk gaan en de dingen doen die van ze verwacht worden. Soms ontstaat na verloop van tijd dan toch de behoefte aan nazorg. Voor de werk of leefomgeving is de patiënt genezen en men verwacht dat de patiënt alles ‘gewoon’ weer oppakt. Dat kan flink tegenvallen, er kunnen zelfs burn-out klachten ontstaan.” >>

 In de praktijk
“Mensen met kanker worden geconfronteerd met iets wat dodelijk kan zijn en door de impact daarvan kunnen fysieke alsook psychische klachten ontstaan. Mijn behandeling start ik met te vragen wat mensen willen bereiken, dat kan heel divers zijn: weer gaan werken, voor de kinderen zorgen, een hobby oppakken of weer dagelijkse activiteiten oppakken. Ik wil weten wat de fysieke en psychische belemmeringen zijn om zo achter de zorgbehoefte te komen. 

Als oncologiefysiotherapeut ben ik naast de fysieke klachten ook alert op de aanwezigheid van psychische klachten en problemen op het gebied van voeding, waar mogelijk probeer ik hierin ondersteuning te bieden en ik zal mensen altijd adviseren om hierover contact op te nemen met hun huisarts, een psycholoog en/of diëtiste.Ik behandel ook mensen die niet meer beter kunnen worden door met hen in deze moeilijke periode te werken aan het zo lang mogelijk behouden van hun kwaliteit van leven.”

“Ja, het aantal mensen dat kanker krijgt groeit, daarentegen is de ziekte ook beter behandelbaar en zullen meer mensen genezen. Dat betekent dat de behoefte aan onze nazorg steeds groter wordt.“

Foldervisual1Samenwerken
‘Bij de behandeling en de nazorg van kankerpatiënten zijn voor de vele verschillende aspecten van de ziekte meerdere zorgverleners en instanties actief en is zorg vanaf het moment van de diagnose ‘kanker’ op allerlei gebieden essentieel. Een klacht van een patiënt mag je dus ook nooit vanuit één zorgverlener benaderen. Daarom ben ik blij met de folder, deze geeft een overzicht van adressen waar patiënten en zorgverleners terecht kunnen.”

­