Diabetes Treatments 722x406

Madelon Heemskerk is werkzaam als Verpleegkundige In Opleiding tot Specialist (VIOS) binnen huisartsenpraktijk Prelude en zal komend jaar afstuderen. Zij is bezig met een onderzoek over groepsbehandeling bij diabetes mellitus type 2 en op zoek naar ca 20 deelnemers voor het onderzoek ‘Samen Beter’. Hierin staat de volgende vraag centraal: Hoe verandert het zelfmanagement van patiënten met diabetes type 2 na een drie maanden durende groepsbehandeling gericht op zelfmanagement en is er een verandering van het HbA1c?

Groepsbehandeling
De groep zal een programma gaan volgen gebaseerd op groepsmanagement. Dit programma bevat een maandelijkse bijeenkomst van 3 uur.  De bijeenkomsten worden gegeven door de verpleegkundig specialist.

Tijdens elke bijeenkomst is aandacht voor het volgende: eigen verhaal; diabetes mellitus type 2; de behandeling; hyper/hypo; controleren van de bloedglucose; voeding (koolhydraten en gewicht);beweging ; complicaties en risicofactoren; mijn diabetes-actieplan; brandende vragen. De behandeling duurt drie maanden en is gericht op het verhogen van de zelfmanagement en het verlagen van het HbA1c. De educatie wordt zo verzorgd dat het voor iedereen begrijpelijk is en te onthouden is. Uiteindelijk zullen alle deelnemers in staat zijn te vertellen wat hun ziekte precies inhoudt, wat er gebeurt in hun lichaam, hoe zij dit kunnen regelen en wat hun invloed hierop is. Elke bijeenkomst staan alle thema’s centraal maar worden deze anders ingevuld. Zo zal het stukje voeding de eerste bijeenkomst koolhydraten spel bevatten, de tweede bijeenkomst over etiketten lezen in de supermarkt gaan en de derde bijeenkomst het 100 calorieën spel bevatten. Het thema beweging bevat een spel over hoeveelheid calorieën verbranden, een stuk wandelen en een les over spieren, verbranding en diabetes.

Alle complicaties en alle risicofactoren komen aan bod en er is ruimte voor lotgenotencontact en vragen aan de verpleegkundige.

Voorafgaand aan de eerste en na de derde bijeenkomst krijgen de deelnemers een labformulier mee om het HbA1c te laten bepalen op de praktijk. Na afronding van het onderzoek en voorafgaand aan het onderzoek worden vragenlijsten ingevuld door de deelnemers.

Onderzoeksgroep
De populatie bestaat uit patiënten met de diagnose diabetes type 2. De doelpopulatie betreft patiënten met diagnose diabetes type 2, zonder insulinegebruik en reeds onder behandeling binnen de huisartsenpraktijk.

De onderzoeksgroep komt tot stand door ondergenoemde criteria.

Inclusiecriteria:

  • De patiënt heeft bestaande diagnose diabetes mellitus type 2;
  • De patiënten moeten beschikbaar zijn op alle drie de voorgestelde data ( 3 december, 7 januari en 11 februari).

Exclusiecriteria :

  • Insuline gebruik: Voor insulinegebruik moet de educatie en zelfzorg zich op heel andere onderwerpen richten, zoals insuline-insufficiëntie, spuitschema’s, soorten insuline en pennen etc.; dit past niet binnen de tijd die we nu al nodig hebben voor diabetes zonder insulinegebruik;
  • Zwangere vrouwen: Zwangerschapsdiabetes is vaak tijdelijk en vereist andere aanpassingen gericht op gezondheid bij zwangerschap;
  • Communicatieproblemen ( niet kunnen lezen, horen, praten, MMSE <24): Voor het volgens van de educatie is een bepaalde mate van cognitie gewenst om de opgedane kennis toe te kunnen passen;
  • Deelname aan ander leefstijlprogramma(via de diëtiste ) tegelijkertijd of in de afgelopen drie maanden: Dit kan voor confounding zorgen. Het HbA1c dat afgenomen wordt tijdens de pre-meting meet het gemiddelde glucosegehalte in het bloed van de drie maanden voorafgaand aan het meetmoment.

Indien u voldoet aan de inclusiecriteria en interesse heeft om mee te doen aan het onderzoek, laat dit dan zsm weten bij uw behandelend praktijkondersteuner of huisarts. Hij/zij kan u een aanmeldformulier verstrekken.

­