Rode kruis

Het Rode Kruis heeft haar hulp aangeboden om met vrijwilligers een actie te houden. Dit heeft in samenwerking met TOM in de buurt en de gemeente tot een actie geleidt, die gepland staat op donderdag 7 en vrijdag 8 mei. Alle zelfstandig wonende inwoners van 80 jaar en ouder worden huis-aan-huis bezocht (m.u.v. voormalig Rijnwoude). De vrijwilligers die langs de deur komen knopen een praatje aan als mensen daar behoefte aan hebben. Een folder wordt achter gelaten met nuttige informatie en telefoonnummers van organisaties die ondersteuning kunnen bieden. Dit wordt met leuke informatie gecombineerd, zoals verschillende puzzels en ideeën om de dag door te komen. Als mensen niet aan de deur komen, wordt de folder in de brievenbus gedaan.

Het doel van deze actie is zicht te krijgen op een kwetsbare doelgroep die het door sociaal isolement in deze Coronacrisis lastiger heeft. Door het geven van een beetje aandacht, maken we een gezamenlijk gebaar en kunnen kijken of hulp nodig is en hoe die kan worden geboden. Bij succes wordt bezien of en hoe andere thuiszittende kwetsbare doelgroepen wat extra aandacht kunnen krijgen.

­