nieuwsbriefkop

Beste mevrouw, meneer,

De afgelopen weken zijn voor iedereen vreemde weken geweest. Wij hebben onze huisartsenpraktijken en de eerstelijnszorg noodgedwongen anders moeten inrichten. Wij zijn heel blij met uw begrip voor deze situatie en de vele mooie reacties die we hebben ontvangen.

Nu de daling van het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames een feit is wordt er bij de eerstelijns zorgverleners gekeken hoe de reguliere zorg weer langzamerhand kan worden hervat.

U leest hieronder welke wijzigingen u bij de huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten en diëtisten kan verwachten.

Met vriendelijke groet,
de zorgverleners van de aangesloten huisartsenpraktijken

Tot nader order blijft onderstaand beleid van kracht.

Huisartsenzorg
Nu de Coronazorg minder capaciteit vraagt, van zowel huisartsen en ziekenhuizen als IC’s, gaat uw huisarts weer aangepaste spreekuren doen. De wijze waarop dat georganiseerd wordt kan van praktijk tot praktijk verschillen. Raadpleeg voor details de website van uw eigen huisarts.

Een van de belangrijkste knelpunten is het aantal mensen in de wachtkamer. Deze ruimte is normaal één van de drukste ruimtes van de praktijk. Het is dan ook moeilijk 1,5 meter afstand te houden bij het normale aantal spreekuren. Mede hierdoor is het aantal spreekuurplekken beperkt.

Daarom willen we met u een aantal spelregels doornemen:
1. Patiënten kunnen alleen worden gezien na telefonisch overleg met de assistente. Aanlopen bij de praktijk is niet mogelijk.
2. Voor klachten die kunnen wijzen op Corona (hoesten, koorts en/of benauwdheid) dient de assistente altijd te overleggen met uw huisarts.
3. Tijdelijk is het niet mogelijk afspraken te maken via de website of via MGn.
4. Kom zo veel mogelijk alleen naar het spreekuur. Wordt u gereden, laat dan uw chauffeur buiten wachten.
5. Kom precies op het afgesproken tijdstip, dus niet te laat maar ook niet te vroeg.
6. Het aantal afspraakplekken is beperkt. Daarom zal de assistente met u bespreken of een klacht ook op een andere manier kan worden afgehandeld. Denk daarbij aan een e-consult, telefonisch overleg, beeldbellen of via het opsturen van foto’s (via MijnGezondheid.net).
7. Er wordt gekeken hoe de spreekuren van de praktijkondersteuners weer ingevuld kunnen worden.
8. Heeft u zelf een bloeddrukmeter dan kunnen uw waardes worden doorgegeven via internet. Vraag hiervoor de assistente of uw praktijkverpleegkundige.
9. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk contact is tussen patiënten geldt in de praktijken veelal een aangepaste looproute. Bij de praktijken waar ook andere zorgverleners werken is deze route besproken met de andere zorgverleners.
Als iedereen zich aan deze spelregels houdt kunt u veilig naar de dokter. Ook zorgen we met z’n allen voor een veilige werkplek voor ons en voor ons personeel.

De apotheek
De apotheken zijn weer geopend met passende maatregelen, we houden 1,5 meter afstand en volgen de basisregels. Er is een beperkt aantal balies geopend, en er mag een beperkt aantal mensen in de apotheek aanwezig zijn, maar verder is de dienstverlening zoals u gewend was.

Omdat we ernaar streven dat er zo min mogelijk mensen aanwezig zijn in de apotheek en in het gezondheidscentrum, leveren we de herhaalmedicatie voor mensen met een chronische aandoening bij voorkeur af via de afhaalkluis.

Uw zelfzorgmiddelen of hulpmiddelen leveren wij op rekening af en plaatsen we bij voorkeur voor u in de kluis. Ook voor advies kunt u bij ons terecht via telefoon of email. Indien u niet in staat bent het te komen halen, bezorgen we aan huis.

Als u toch graag uw medicatie aan de balie wil ophalen dan vragen wij u pas te komen nadat U bericht heeft ontvangen dat uw medicatie klaar staat, in de meeste gevallen zal dat de eerste werkdag zijn nadat u de medicatie besteld heeft. U ontvangt een bericht per e-mail of SMS.

Wilt u advies over uw medicatie of heeft u vragen, neem gerust contact met ons op per mail, telefoon of via MijnGezondheid.net. Ook medicatieoverzichten voor het ziekenhuis en reisdocumenten kunt u aanvragen via MijnGezondheid.net.

Onze facturen sturen we vanaf heden digitaal. Deze versturen we met behulp van een beveiligde e-mail.

Fysio- en oefentherapeuten
De fysiotherapiepraktijken zullen na aanmelding samen met de patiënt kijken welke onderdelen van de behandeling digitaal kunnen worden begeleid en welke behandelingen er in de praktijk, zo mogelijk op 1,5 meter afstand, moeten worden gedaan.

De praktijken zijn ingericht volgens de geldende regels en daar waar onze beroepsvereniging adviseert, zullen er persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

Een ieder kan zich aanmelden, wel met inachtneming van de algemene RIVM regels.

In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met corona bestaat en besloten wordt een behandeling te starten, moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd. Deze gelden zowel voor de therapeut als voor de patiënt. De maatregelen zijn:
• Volg het hygiëneprotocol
• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden
• Blijf thuis als je symptomen van COVID-19 hebt
• Stop de behandeling direct als een patiënt alsnog symptomen van COVID-19 heeft
• Houd de frequentie van face-to-face behandelen zo laag mogelijk, combineer als dit mogelijk is met behandeling op afstand

Diëtistenpraktijken
Na de versoepeling mogen ook de diëtisten, onder voorwaarden, vanaf 11 mei weer aan het werk!
Voor de diëtist geldt het advies om de behandelingen zo veel mogelijk digitaal te doen en indien noodzakelijk op locatie, met 1,5 meter afstand, op afspraak.

Omdat ook rekening gehouden moet worden met de beschikbare ruimte in de wachtruimtes zal het aantal afspraken op een dag beperkter zijn en met wat grotere tussenpozen worden ingepland.

Voorafgaand aan elk consult vindt er een triage plaats waarbij de volgende vragen worden gesteld:
• Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
• Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
• Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Overige zorgverleners
De meeste zorgverleners zullen hun zorg weer langzamerhand hervatten. Indien u op zoek bent naar een specifieke zorgverlener zoals bijvoorbeeld podotherapeuten of pedicures dan adviseren wij u op de website van de betreffende zorgverlener te kijken of telefonisch contact te zoeken.

 

­