nieuwsbriefkop

Beste mevrouw, meneer,

De afgelopen weken zijn voor iedereen vreemde weken geweest. Wij hebben onze huisartsenpraktijken en de eerstelijnszorg noodgedwongen anders moeten inrichten. Wij zijn heel blij met uw begrip voor deze situatie en de vele mooie reacties die we hebben ontvangen.

Nu de daling van het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames een feit is wordt er bij de eerstelijns zorgverleners gekeken hoe de reguliere zorg weer langzamerhand kan worden hervat.

U leest hieronder welke wijzigingen u bij de huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten en diëtisten kan verwachten.

Met vriendelijke groet,
de zorgverleners van de aangesloten huisartsenpraktijken

Patientennieuwsbrief 13 mei: Corona update

Rode kruis

Het Rode Kruis heeft haar hulp aangeboden om met vrijwilligers een actie te houden. Dit heeft in samenwerking met TOM in de buurt en de gemeente tot een actie geleidt, die gepland staat op donderdag 7 en vrijdag 8 mei. Alle zelfstandig wonende inwoners van 80 jaar en ouder worden huis-aan-huis bezocht (m.u.v. voormalig Rijnwoude). De vrijwilligers die langs de deur komen knopen een praatje aan als mensen daar behoefte aan hebben. Een folder wordt achter gelaten met nuttige informatie en telefoonnummers van organisaties die ondersteuning kunnen bieden. Dit wordt met leuke informatie gecombineerd, zoals verschillende puzzels en ideeën om de dag door te komen. Als mensen niet aan de deur komen, wordt de folder in de brievenbus gedaan.

Het doel van deze actie is zicht te krijgen op een kwetsbare doelgroep die het door sociaal isolement in deze Coronacrisis lastiger heeft. Door het geven van een beetje aandacht, maken we een gezamenlijk gebaar en kunnen kijken of hulp nodig is en hoe die kan worden geboden. Bij succes wordt bezien of en hoe andere thuiszittende kwetsbare doelgroepen wat extra aandacht kunnen krijgen.

Covid radarapp

Het LUMC verzamelt met de COVID Radar gegevens over klachten en het gedrag van mensen. Hiermee willen we een beter beeld krijgen van hoe de epidemie met het coronavirus (COVID-19) zich in uw regio ontwikkelt. Dat doen we door de gegevens die u ons geeft, heel goed te analyseren. Op die manier zoeken we met wetenschappelijk onderzoek aanknopingspunten om het virus beter onder controle te krijgen. Meer weten? Ga dan naar https://www.lumc.nl/org/coronavirus/covid-radar/

Handtekening

Beste Client,

Sinds vrijdag 1 mei kunnen we weer voorzichtig opschalen met het behandelen van patiënten in de praktijk, wel nog onder omstandigheden die anders zijn dan je gewend bent. Zo maken we in eerste instantie alleen afspraken op afstand, via de telefoon of een videoverbinding. Naar aanleiding van dat gesprek bepalen we de vervolgstappen. Als jij, of iemand in jouw gezin, symptomen heeft van corona dan zullen we bijvoorbeeld beeldbellen of stellen we het even uit. Als het voor jouw zorg noodzakelijk is, en het ook veilig en verantwoord kan, plannen we wel een behandeling in de praktijk.

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:

  • Geen handen schudden
  • Neem je eigen badhanddoek mee
  • Was je handen voor en na de afspraak
  • 1 persoon per fysiotherapeut
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
  • Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet

Als het nodig is, maakt de fysiotherapeut gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mogelijk vragen we jou ook om een mondkapje te dragen. In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: jouw fysiotherapeut vertelt je welke fysiotherapeutische zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor de maatregelen.

Fysiotherapiepraktijk van den Berg
Fysio Alphen
Douglas Fysiotherapie
Fysiotherapiepraktijk Rayer Healthcare
Praktijk Cesar oefentherapie

 

 

Hulp nodig

­