Tom in de Buurt 

Mocht u ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid zien of spreken, dan kunt u hen attenderen op Tom in de buurt. Onze medewerkers zijn van 9-17 uur telefonisch bereikbaar via 088-9004567. Ook is het mogelijk op onze website het contactformulier in te vullen.

Hulp nodig? Zie hier wat Tom in de Buurt voor u kan betekenen.

Coronavirus 2

Aanpassingen eerstelijnszorg Alphen aan den Rijn ivm Coronavirus
Informatiebrief voor patiënten

BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN

Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met uw huisarts als klachten verergeren. Om de continuïteit van zorg te garanderen zullen wij de komende tijd streng selecteren wie moeten worden beoordeeld op het spreekuur of door middel van een visite.

Lees verder om te kijken hoe uw zorgverleners hun dienstverlening hebben aangepast. Het betreft hier:
1. Uw huisarts
2. Uw apotheek
3. Uw fysiotherapeut
4. Uw diëtist

Informatie omtrent huisartsenzorg, levering van medicijnen via de apotheek, behandelbeleid bij de...

BETER werd uitgenodigd om mee te lopen met een groep wandelaars die meedoen aan de Bas van der Goor - Diabetes Challenge georganiseerd door Alphen Beweegt en zorgverleners van Alphen op één Lijn (AOEL). 

Maandagavond om half acht verzamelen de wandelaars zich voor huisartsenpraktijk Prelude. De opkomst is aanzienlijk, 20 mensen lopen vanavond mee en nog eens 10 mensen zijn absent vanwege vakantie of andere redenen. Voor Alphen Beweegt lopen vandaag vrijwilliger Achmed  en buurtsportcoach Ton Bouman mee. Voor AOEL loopt farmaceutisch consulent Linda Koot mee en diëtist Marjolein Ghijssen. Het is al gelijk gezellig, er wordt onderling volop gepraat en gelachen, een goed teken!

Wandelgroep01

Er wordt in twee groepen gelopen, de mensen die een kleine 5 kilometer lopen en de groep die ca. 2 ½ kilometer loopt.

Van Huisartsenpraktijk Prelude lopen we via de Bachsingel naar het Dijkslootpad, dit wandel/fietspad lopen we af tot ongeveer het Ooievaarspad.

Al direct op de Bachsingel raak ik met Jet Boudewijn in gesprek. Zij doet voor de tweede keer mee aan deze georganiseerde wandelingen en heeft er een vast wandelgroepje van vijf mensen aan over gehouden. Ze loopt met haar groepje een paar keer per week, ze gaan met elkaar wel eens uit eten en zijn samen naar Soldaat van Oranje geweest. Ze vindt het heerlijk om op deze manier ook een leuk vriendinnenclubje te hebben. 

Ondertussen valt de groep, door het verschil in snelheid, uiteen in verschillende kleine groepjes lopers.

Jet Boudewijn heeft zelf geen diabetes, maar loopt mee omdat ze een aantal jaren geleden een herseninfarct heeft gehad en in beweging wil blijven. Door de beweging en het sociale aspect voelt ze zich vitaal. Haar medelopers stemmen hier volmondig mee in. 

Wandelgroep03Op het bruggetje bij het Windepad wordt even door een aantal wandelaars op elkaar gewacht. Hierna steken we brug over en de terugtocht ingezet.

Om af en toe een paar andere lopers te spreken moet ik mijn normale looptempo behoorlijk opschroeven, ik loop me rot om wat mensen in te halen. Jet Boudewijn vertelt dat vorig jaar het tempo van de groep dichterbij elkaar lag, dit jaar is de samenstelling van de groep anders en is ervoor gekozen om de groep op te splitsen. De wat minder snelle lopers krijgen hierdoor niet het gevoel dat ze de groep tot last zijn. 

Bij de President Kennedylaan keren we terug naar het Dijkslootpad en lopen dezelfde weg terug naar de Preludepraktijk.

Jet Boudewijn vertelt dat van de drie Alphense loopgroepen 34 van van de in totaal 51 lopers meegaan naar de finale van de Diabetes Challenge op 28 september in Den Haag. Bij de Uithof komen dit jaar misschien wel 5.000 wandelaars bij elkaar als afsluiting van de sinds maart van dit jaar georganiseerde wandelingen. Jet vertelt dat het voor de meeste mensen van de groep niet het einde van het wandelen betekent, het is 'natuurlijk belangrijk dat je doorgaat met bewegen'. 

Wandelgroep02Aangekomen bij de huisartsenpraktijk van Prelude wordt nog wat nagekletst en wordt aangekondigd dat volgende week een rondje om de Zeegerplas wordt gemaakt. 

Ik neem afscheid van deze gezellige wandelgroep, ik kan iedereen aanraden zich bij een van de loopgroepen aan te sluiten!

Peter Remerij, redacteur

Vele verschillende zorgverleners onder één dak

RobertJanRobertJan Hoogendoorn: “We waren er van overtuigd dat samenwerking tussen de eerstelijns zorgverleners steeds belangrijker werd.” Onze ideeën werden 11 jaar geleden concreter toen we een volgende stap namen door verregaande samenwerking aan te gaan met meerdere huisartsen onder de naam ‘Huisartsen onder één dak. 

Deze samenwerking werd gehuisvest in het tijdelijke ‘noodgebouw’ in het Lupineparkje en gaandeweg kreeg ons oorspronkelijke idee meer vorm en werden de contouren van een mogelijke multidisciplinaire praktijk duidelijk. De daaropvolgende jaren werden onze plannen concreter, er werd een investeerder gevonden en er kwamen serieuze bouwplannen. In 2016 ondertekenden wij samen met mede-initiatiefnemers Apotheek Ridderveld en Fysiotherapie Alphen het huurcontract. Daarna polsten we verschillende andere zorgverleners of ze met hun specialisme in het multidisciplinair centrum wilden werken. Begin 2018 startte de bouw van het centrum."

Schermafdruk 2019 10 09 12.25.43Korte lijnen
"Een groot voordeel van verschillende zorgverleners onder één dak zijn de korte lijntjes tussen elkaar, als je een vraag hebt over een patiënt of een behandeling kun je vrijwel altijd wel even bij elkaar binnenlopen. Dit scheelt ons veel tijd. Het is ook gemakkelijk om patiënten naar een zorgverlener te sturen die in het gebouw is gevestigd, maar als we denken dat een zorgverlener buiten ons centrum geschikter is voor de klachten van de patiënt, dan zullen we daarnaar verwijzen. Uiteindelijk ligt de keuze voor een zorgverlener altijd bij de patiënt en niet bij ons. Als we een MDO (multidisciplinair overleg) houden, kunnen we dat hier in een van de spreekkamers doen, dat scheelt reistijd."

Het voordeel van de patiënt
"Ons pand is gevuld met vele verschillende disciplines en dat is voor de patiënt gemakkelijk en biedt betere zorg omdat we dat beter op elkaar kunnen afstemmen. Binnen Alphen op één Lijn werken we al op veel terreinen samen met de apotheek, fysiotherapeut en diëtist waardoor de kwaliteit van zorg voor de patiënt is gewaarborgd. We hopen dat in de toekomst de andere ‘nog niet aangesloten’ zorgverleners zich aansluiten bij Alphen op één Lijn. Een ander voordeel is dat het doorsturen binnen het pand de patiënt reistijd scheelt."

LUPINE kopieHet pand
"Tja, wat valt erover te zeggen… het is echt prachtig geworden, het voelt comfortabel. We hebben allemaal fraaie ruime en lichte kamers, mooie wachtruimtes en behandelkamers. Het huisstijlpalet van vier kleuren is weloverwogen gekozen en consequent doorgevoerd. Hierdoor straalt het pand ‘samenhang’ uit. Deze kleurstelling komt terug in ons gezamenlijke logo."

 

­