Medgemak nieuwe versie dec 2020Medgemak nieuwe versie dec 2020 2Op woensdag 16 december tussen 20:00 en 24:00 uur vinden er voorbereidingen plaats voor de nieuwe versie van de app MedGemak. Binnen dit tijdbestek kunt u geen gebruik maken van MijnGezondheid.net en de app MedGemak. Een aantal dagen na de voorbereidingen kunt u de nieuwe versie van de app downloaden in de Apple Store en Google Play Store.

In dit nieuwsbericht lichten wij toe welke onderdelen in de nieuwe versie zijn toegevoegd of gewijzigd.

GIP op beeldscherm (GOB) en Kijksluiter integratie
Vanaf deze versie is de geneesmiddelinformatiefolder in PDF (GIP) vervangen door een interactieve variant: GIP op beeldscherm (GOB).

De geneesmiddelinformatie voor de patiënt wordt digitaal aangeboden vanuit het medicatieoverzicht in MedGemak. Via de knop Informatiefolder bij een medicijn, komt de patiënt op de GOB voor dit medicijn.

Vanuit deze functionaliteit kan de patiënt ook een animatievideo van Kijksluiter raadplegen.

 

MMedgemak nieuwe versie dec 2020 3eer details in de optie Zorgverleners beschikbaar
Vanaf deze versie krijgen patiënten via de optie Zorgverleners meer inzicht in gegevens van zorgverleners die de app aanbieden, zoals het telefoonnummer, de website en overige informatie.

Overige verbeteringen
De verstrekker van het medicijn is toegevoegd aan het medicatieoverzicht, zodat dit ook inzichtelijk is voor de patiënt. Tevens is het mogelijk gemaakt om meer tekens te gebruiken bij het versturen van een e-consult vanuit MedGemak.

Privacy en security verbeteringen
Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd op het gebied van privacy en security.

Alphen BeweegtTerugblik op een bijzonder jaar
Waar wij normaal gesproken alle activiteiten fysiek doen, werden wij afgelopen jaar gedwongen om veel van onze activiteiten online voort te zetten. Soms was het even schakelen, maar stil zitten zit niet in onze aard. Van online beweeglessen tot challenges, van creatieve opdrachten tot relax oefeningen, alles kwam aan bod op ons youtube en social media kanalen. We namen een gezamenlijke videoboodschap op om de Alphense sporters een hard on de riem te steken, stelden i.s.m. BOOST een bomvol zomerprogramma samen vol leuke activiteiten voor kinderen, de beweeglessen voor onze senioren vonden lekker buiten in het zonnetje plaats of via balkonlessen en met de campagne #HeelAlphenBeweegt i.s.m. Alphens.nl en Zorg en Zekerheid brachten we alle inwoners van de gemeente Alphen a/d Rijn in beweging. Ook ging ons naschoolse programma ‘Samen Actief’ van start voor basisschoolkinderen. We hebben nog veel meer leuke sportieve activiteiten georganiseerd, die soms om wat aanpassingen vroegen, maar we kijken terug op een enerverende periode waarin we veel geleerd hebben. Bij deze willen we alle deelnemers, samenwerkingspartners en volgers bedanken voor hun flexibiliteit, doorzettingsvermogen en enthousiasme.

Meer lezen? Klik op onderstaande afbeelding 

Alphen Beweegt 2 

nieuwsbriefkop

Beste mevrouw, meneer,

De afgelopen weken zijn voor iedereen vreemde weken geweest. Wij hebben onze huisartsenpraktijken en de eerstelijnszorg noodgedwongen anders moeten inrichten. Wij zijn heel blij met uw begrip voor deze situatie en de vele mooie reacties die we hebben ontvangen.

Nu de daling van het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames een feit is wordt er bij de eerstelijns zorgverleners gekeken hoe de reguliere zorg weer langzamerhand kan worden hervat.

U leest hieronder welke wijzigingen u bij de huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten en diëtisten kan verwachten.

Met vriendelijke groet,
de zorgverleners van de aangesloten huisartsenpraktijken

Patientennieuwsbrief 13 mei: Corona update

01. BETER 16 Mailing Visuals
Door de versoepeling van de overheidsmaat-regelen in verband met de Coronacrisis is het voor de zorgverleners van Alphen op één Lijn weer mogelijk hun deuren te openen. Huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apotheken kunnen weer patiënten ontvangen en behandelen, met inachtneming van de geldende regels van het RIVM natuurlijk. Huisartsen deden dit al voor zorg die niet uitgesteld kon worden.

Respecteer de spelregels 
Als gevolg van de RIVM regels kunnen er minder patiënten tegelijk in wachtkamers en apotheek ontvangen worden. Er worden dus minder afspraken gemaakt, Van patiënten die een afspraak hebben  wordt gevraagd om op tijd te komen, van zorgverleners wordt gevraagd afspraken niet uit te laten lopen zodat mensen zo min mogelijk tijd in de wachtkamer hoeven door te brengen.  Om het contact met anderen te voorkomen is bij veel praktijken een aangepaste looproute uitgezet, houdt u zich hieraan. 

Hygiëne
Veel aandacht gaat naar hygiëne, de spreek- en behandelkamers worden frequent grondig gereinigd, er is handalcohol aanwezig en aan de patiënten wordt gevraagd de handen te reinigen. Ook zijn er hygiënemaatregelen genomen als de anderhalve meter afstand niet kan worden gewaarborgd, bijvoorbeeld bij lichamelijk onderzoek of een behandeling. Wilt u weten wat de hygiëneregels zijn die uw zorgverlener hanteert? Vraag ernaar als u een afspraak maakt.

Het maken van een afspraak bij Coronaverschijnselen
Het wordt aangeraden bij verschijnselen van Corona zelf een afspraak te maken voor een test met een van de teststations in de regio, door te bellen met 0800-1202. 

Als u belt voor een afspraak bij huisarts, fysiotherapeut of diëtist zal deze u altijd vragen of u Corona symptomen heeft. Als u de huisarts belt met klachten die kunnen wijzen op Corona, zal de assistent altijd overleggen met de huisarts. Andere zorgverleners zullen u adviseren contact op te nemen met de huisarts of direct een afspraak voor een Coronatest te maken. 

01. gebouwen 2Het maken van een afspraak met uw zorgverlener
Als u geen symptomen van Corona heeft, kijkt de zorgverlener hoe u het beste bent geholpen. Dat kan zijn door een telefonisch consult, beeldbellen, of een fysieke afspraak. Afspraken via de websites of MGn zijn voorlopig nog niet mogelijk. Kom zoveel mogelijk alleen, als u begeleiding nodig heeft, dient uw begeleider buiten te wachten.

Stel een afspraak niet uit.
Tijdens het hoogtepunt van de Coronacrisis bleek dat mensen met klachten de zorg niet wilden overvragen, sommige klachten werden om die reden nog niet besproken. Problemen die al langer worden uitgesteld krijgen voorrang, net als meer dringende klachten of problemen.

Apotheken
De apotheken zijn weer geopend met minder balies dan u gewend was en natuurlijk wordt de anderhalve meter afstand aangehouden. Het afhalen van herhaalmedicatie gaat bij voorkeur via de afhaalkluis. De afhaalkluis wordt ook ingezet voor zelfzorgmiddelen of hulpmiddelen. Als er kosten aan uw medicatie zijn verbonden ontvangt u een factuur via een beveiligde e-maill. Indien u niet in staat bent uw medicijnen af te halen, worden deze bij u thuisbezorgd. Wilt u de medicijnen of hulpmiddelen toch liever zelf afhalen dan stuurt de apotheek u een sms of e-mail met het verzoek uw medicijnen af te halen. 

Inhaalslag bij zorg in het ziekenhuis
De ziekenhuizen hebben zich in de afgelopen periode vrijwel alleen beziggehouden met zorg voor Corona- patiënten. Andere behandelingen werden uitgesteld, of vonden telefonisch plaats. Zo ontstond een stuwmeer van uitgestelde zorg, het zal daardoor langer dan gebruikelijk duren voordat u met een verwijzing in het ziekenhuis terecht kunt. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Positieve ontwikkeling
Onze zorgverleners en patiënten ervaarden de ontwikkelingen van zorg op afstand als positief en houden dit graag vast. Denk daarbij aan meer telefonisch of online contact met uw huisartsenpraktijk en andere zorgverleners. Daarnaast zal er in de toekomst ook meer accent liggen op zelfzorg, zoals het zelf meten van uw bloeddruk en het doorgeven van uw resultaten aan uw huisarts. 

Voorlopig zijn dit de maatregelen die wij in Alphen treffen. Als we ons gezamenlijk aan deze adviezen houden zal het ons lukken Corona in te tomen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn laten wij u dit weten. 

01. gebouwen 2kopie

Rode kruis

Het Rode Kruis heeft haar hulp aangeboden om met vrijwilligers een actie te houden. Dit heeft in samenwerking met TOM in de buurt en de gemeente tot een actie geleidt, die gepland staat op donderdag 7 en vrijdag 8 mei. Alle zelfstandig wonende inwoners van 80 jaar en ouder worden huis-aan-huis bezocht (m.u.v. voormalig Rijnwoude). De vrijwilligers die langs de deur komen knopen een praatje aan als mensen daar behoefte aan hebben. Een folder wordt achter gelaten met nuttige informatie en telefoonnummers van organisaties die ondersteuning kunnen bieden. Dit wordt met leuke informatie gecombineerd, zoals verschillende puzzels en ideeën om de dag door te komen. Als mensen niet aan de deur komen, wordt de folder in de brievenbus gedaan.

Het doel van deze actie is zicht te krijgen op een kwetsbare doelgroep die het door sociaal isolement in deze Coronacrisis lastiger heeft. Door het geven van een beetje aandacht, maken we een gezamenlijk gebaar en kunnen kijken of hulp nodig is en hoe die kan worden geboden. Bij succes wordt bezien of en hoe andere thuiszittende kwetsbare doelgroepen wat extra aandacht kunnen krijgen.

­