Hans van SelmCORONA: Huisartsen in het Groene Hart maken zich in een voor hen toch al heel drukke tijd op voor het toedienen van coronavaccins bij vele duizenden inwoners van dit gebied. ,,Het is even doorbijten, maar onze inzet is belangrijk in de strijd tegen het virus.”

Volgens de Alphense huisarts Hans van Selm maken hij en veel van zijn collega's nu al overuren en worden dat er binnenkort door de grote rol van huisartsen bij het vaccineren tegen corona nog meer. Ongeveer een derde deel van de inwoners van het Groene Hart komt de komende maanden in aanmerking voor zo'n prik van de huisarts.

Gijsbert-Jan van Breukelen: "Om het te kunnen volhouden is het wel belangrijk dat er geen tegenval­lers komen, zoals een corona-uit­braak in huisartsen­prak­tij­ken."

Volhouden
,,Alle hens aan dek dus”, zegt huisarts Gijsbertjan van Breukelen uit Woerden. ,,Maar om het te kunnen volhouden is het wel belangrijk dat er geen tegenvallers komen, zoals een corona-uitbraak in huisartsenpraktijken. Het is daarom van het grootste belang dat huisartsen en hun medewerkers net als ziekenhuispersoneel op heel korte termijn worden gevaccineerd, zodat de zorg en de vaccinaties niet in het gedrang komen.”

Van Breukelen was in oktober zelf geveld door het coronavirus en hij was die maand niet de enige in huisartsenpraktijk Kievitstraat in Woerden. ,,Maar liefst zeven medewerkers van ons team overkwam toen hetzelfde. Dan is het wel even heel pittig in een toch al drukke tijd om als praktijk goed te blijven functioneren.”

Huisarts Van Selm (gezondheidscentrum Dillenburg) kent ook verhalen van artsenpraktijken die zwaar zijn getroffen door het coronavirus. ,,Dat kun je er echt helemaal niet bij hebben in deze periode. Zeker niet in een kleinere praktijk, waarin vervanging moeilijk is. Het lijkt er nu op dat we als huisartsen zelf pas in de loop van februari in aanmerking voor een vaccin, hopelijk gaat dat nog veranderen.”

Beeldbellen
De Alphense arts signaleert dat tijdens de eerste coronagolf minder patiënten met ‘gewone‘ klachten de huisarts raadpleegden, uit vrees om in de praktijk besmet te worden met het coronavirus.

,,Mede door de opkomst van beeldbellen met de huisarts, waardoor er geen contact is met anderen, weten velen de zorg nu gelukkig weer goed te vinden. Beeldbellen is overigens niet altijd afdoende. Als iemand bijvoorbeeld een groeiende moedervlek heeft, wil ik die met eigen ogen zien en voelen. De overuren ontstaan, omdat we als huisartsen daarnaast druk zijn met de hulp aan coronapatiënten.”

Hans van Selm: "In onze praktijk zijn er nu meer coronapa­tiën­ten dan tijdens de eerste golf."

Dat wordt bevestigd door de Goudse huisarts Hackeng van praktijk Hackeng en Bakker. ,,In onze praktijk zijn er nu meer coronapatiënten dan tijdens de eerste golf. Vaccineren met het coronavaccin kost tijd, maar als het goed is wordt het in de loop van dit jaar daardoor wel veel rustiger voor ons, omdat corona dan onder controle is.”

Thuiswonenden
De ervaringen van de huisartsen in het Groene Hart komen overeen met bevindingen van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Deze organisatie pleit eveneens voor een spoedige vaccinatie van huisartsen en hun medewerkers, om te voorkomen dat huisartsenpraktijken door uitval van personeel in de problemen komen.

Het is de bedoeling dat huisartsen de komende maanden worden ingezet bij de vaccinatie van (een deel van) bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, thuiswonenden ouder dan 75 jaar en niet-mobiele thuiswonenden van 60 tot 75 jaar en mensen van 18 tot 60 jaar.

 

Alphen BeweegtTerugblik op een bijzonder jaar
Waar wij normaal gesproken alle activiteiten fysiek doen, werden wij afgelopen jaar gedwongen om veel van onze activiteiten online voort te zetten. Soms was het even schakelen, maar stil zitten zit niet in onze aard. Van online beweeglessen tot challenges, van creatieve opdrachten tot relax oefeningen, alles kwam aan bod op ons youtube en social media kanalen. We namen een gezamenlijke videoboodschap op om de Alphense sporters een hard on de riem te steken, stelden i.s.m. BOOST een bomvol zomerprogramma samen vol leuke activiteiten voor kinderen, de beweeglessen voor onze senioren vonden lekker buiten in het zonnetje plaats of via balkonlessen en met de campagne #HeelAlphenBeweegt i.s.m. Alphens.nl en Zorg en Zekerheid brachten we alle inwoners van de gemeente Alphen a/d Rijn in beweging. Ook ging ons naschoolse programma ‘Samen Actief’ van start voor basisschoolkinderen. We hebben nog veel meer leuke sportieve activiteiten georganiseerd, die soms om wat aanpassingen vroegen, maar we kijken terug op een enerverende periode waarin we veel geleerd hebben. Bij deze willen we alle deelnemers, samenwerkingspartners en volgers bedanken voor hun flexibiliteit, doorzettingsvermogen en enthousiasme.

Meer lezen? Klik op onderstaande afbeelding 

Alphen Beweegt 2 

Medgemak nieuwe versie dec 2020Medgemak nieuwe versie dec 2020 2Op woensdag 16 december tussen 20:00 en 24:00 uur vinden er voorbereidingen plaats voor de nieuwe versie van de app MedGemak. Binnen dit tijdbestek kunt u geen gebruik maken van MijnGezondheid.net en de app MedGemak. Een aantal dagen na de voorbereidingen kunt u de nieuwe versie van de app downloaden in de Apple Store en Google Play Store.

In dit nieuwsbericht lichten wij toe welke onderdelen in de nieuwe versie zijn toegevoegd of gewijzigd.

GIP op beeldscherm (GOB) en Kijksluiter integratie
Vanaf deze versie is de geneesmiddelinformatiefolder in PDF (GIP) vervangen door een interactieve variant: GIP op beeldscherm (GOB).

De geneesmiddelinformatie voor de patiënt wordt digitaal aangeboden vanuit het medicatieoverzicht in MedGemak. Via de knop Informatiefolder bij een medicijn, komt de patiënt op de GOB voor dit medicijn.

Vanuit deze functionaliteit kan de patiënt ook een animatievideo van Kijksluiter raadplegen.

 

MMedgemak nieuwe versie dec 2020 3eer details in de optie Zorgverleners beschikbaar
Vanaf deze versie krijgen patiënten via de optie Zorgverleners meer inzicht in gegevens van zorgverleners die de app aanbieden, zoals het telefoonnummer, de website en overige informatie.

Overige verbeteringen
De verstrekker van het medicijn is toegevoegd aan het medicatieoverzicht, zodat dit ook inzichtelijk is voor de patiënt. Tevens is het mogelijk gemaakt om meer tekens te gebruiken bij het versturen van een e-consult vanuit MedGemak.

Privacy en security verbeteringen
Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd op het gebied van privacy en security.

01. BETER 16 Mailing Visuals
Door de versoepeling van de overheidsmaat-regelen in verband met de Coronacrisis is het voor de zorgverleners van Alphen op één Lijn weer mogelijk hun deuren te openen. Huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apotheken kunnen weer patiënten ontvangen en behandelen, met inachtneming van de geldende regels van het RIVM natuurlijk. Huisartsen deden dit al voor zorg die niet uitgesteld kon worden.

Respecteer de spelregels 
Als gevolg van de RIVM regels kunnen er minder patiënten tegelijk in wachtkamers en apotheek ontvangen worden. Er worden dus minder afspraken gemaakt, Van patiënten die een afspraak hebben  wordt gevraagd om op tijd te komen, van zorgverleners wordt gevraagd afspraken niet uit te laten lopen zodat mensen zo min mogelijk tijd in de wachtkamer hoeven door te brengen.  Om het contact met anderen te voorkomen is bij veel praktijken een aangepaste looproute uitgezet, houdt u zich hieraan. 

Hygiëne
Veel aandacht gaat naar hygiëne, de spreek- en behandelkamers worden frequent grondig gereinigd, er is handalcohol aanwezig en aan de patiënten wordt gevraagd de handen te reinigen. Ook zijn er hygiënemaatregelen genomen als de anderhalve meter afstand niet kan worden gewaarborgd, bijvoorbeeld bij lichamelijk onderzoek of een behandeling. Wilt u weten wat de hygiëneregels zijn die uw zorgverlener hanteert? Vraag ernaar als u een afspraak maakt.

Het maken van een afspraak bij Coronaverschijnselen
Het wordt aangeraden bij verschijnselen van Corona zelf een afspraak te maken voor een test met een van de teststations in de regio, door te bellen met 0800-1202. 

Als u belt voor een afspraak bij huisarts, fysiotherapeut of diëtist zal deze u altijd vragen of u Corona symptomen heeft. Als u de huisarts belt met klachten die kunnen wijzen op Corona, zal de assistent altijd overleggen met de huisarts. Andere zorgverleners zullen u adviseren contact op te nemen met de huisarts of direct een afspraak voor een Coronatest te maken. 

01. gebouwen 2Het maken van een afspraak met uw zorgverlener
Als u geen symptomen van Corona heeft, kijkt de zorgverlener hoe u het beste bent geholpen. Dat kan zijn door een telefonisch consult, beeldbellen, of een fysieke afspraak. Afspraken via de websites of MGn zijn voorlopig nog niet mogelijk. Kom zoveel mogelijk alleen, als u begeleiding nodig heeft, dient uw begeleider buiten te wachten.

Stel een afspraak niet uit.
Tijdens het hoogtepunt van de Coronacrisis bleek dat mensen met klachten de zorg niet wilden overvragen, sommige klachten werden om die reden nog niet besproken. Problemen die al langer worden uitgesteld krijgen voorrang, net als meer dringende klachten of problemen.

Apotheken
De apotheken zijn weer geopend met minder balies dan u gewend was en natuurlijk wordt de anderhalve meter afstand aangehouden. Het afhalen van herhaalmedicatie gaat bij voorkeur via de afhaalkluis. De afhaalkluis wordt ook ingezet voor zelfzorgmiddelen of hulpmiddelen. Als er kosten aan uw medicatie zijn verbonden ontvangt u een factuur via een beveiligde e-maill. Indien u niet in staat bent uw medicijnen af te halen, worden deze bij u thuisbezorgd. Wilt u de medicijnen of hulpmiddelen toch liever zelf afhalen dan stuurt de apotheek u een sms of e-mail met het verzoek uw medicijnen af te halen. 

Inhaalslag bij zorg in het ziekenhuis
De ziekenhuizen hebben zich in de afgelopen periode vrijwel alleen beziggehouden met zorg voor Corona- patiënten. Andere behandelingen werden uitgesteld, of vonden telefonisch plaats. Zo ontstond een stuwmeer van uitgestelde zorg, het zal daardoor langer dan gebruikelijk duren voordat u met een verwijzing in het ziekenhuis terecht kunt. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Positieve ontwikkeling
Onze zorgverleners en patiënten ervaarden de ontwikkelingen van zorg op afstand als positief en houden dit graag vast. Denk daarbij aan meer telefonisch of online contact met uw huisartsenpraktijk en andere zorgverleners. Daarnaast zal er in de toekomst ook meer accent liggen op zelfzorg, zoals het zelf meten van uw bloeddruk en het doorgeven van uw resultaten aan uw huisarts. 

Voorlopig zijn dit de maatregelen die wij in Alphen treffen. Als we ons gezamenlijk aan deze adviezen houden zal het ons lukken Corona in te tomen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn laten wij u dit weten. 

01. gebouwen 2kopie

­