Het algemeen bestuur van AOEL wordt gevormd door:

Voorzitter: Hans van Selm, huisarts
Secretaris: Tijdelijk, Suzan Knikkink, manager
Penningmeester: Kirsten Kouwen, apotheker
Bestuurslid: Thirza Douglas, fysiotherapeut
Bestuurslid: Robert-Jan Hoogendoorn, huisarts
Bestuurslid: Rob Luining, huisarts
Bestuurslid: Marcel Hortensius, huisarts

­