De Raad van Toezicht van Alphen Op Een Lijn wordt gevormd door:

Voorzitter: Hélène Oppatja
Vice voorzitter: Chris Schaapman
Lid RvT: Manon van Leeuwen
Lid RvT: Jan Koekkoek

­