Koepelorganisatie Alpen op één Lijn wil het leden mogelijk maken kwalitatief goede zorg aan te bieden door het ontwikkelen, coördineren en faciliteren van hoogstaande zorgprogramma’s. Alphen op één Lijn ondersteunt de huisartsen en haar ketenzorgpartners zodanig dat ze de rol kunnen blijven vervullen van vertrouwenspersoon en medisch behandelaar voor zijn/haar patiënten en er sprake kan zijn van continue en geïntegreerde zorg.

De organisatie van en werkafspraken rond de zorg voor mensen met een chronische aandoening zijn vastgelegd in zogenaamde zorgprogramma’s. Op dit moment zijn er zorgprogramma’s voor:

Niet alle Wijk Samenwerkings Verbanden (WSV'en) voeren alle zorgprogramma’s uit. Op dit moment worden in alle WSV’en de volgende zorgprogramma’s uitgevoerd: diabetes mellitus type 2, COPD en hart- en vaatziekten. In de loop van 2017 zijn de zorgprogramma’s astma en angst- en stemmingsstoornissen ingevoerd in diverse WSV’en gevolgd door ouderenzorg en hartfalen en atriumfibrilleren.

­