Wat is angst?
In Nederland lijdt naar schatting ongeveer 1 op de 8 mensen jaarlijks aan een angststoornis. Daarnaast ontwikkelt elk jaar zo’n 3% van de volwassen bevolking voor het eerst een angststoornis. Vrijwel alle angststoornissen komen meer voor onder vrouwen dan onder mannen. De angststoornissen variëren van veelvoorkomende specifieke fobieën (bijvoorbeeld vliegangst of angst voor spinnen) tot stoornissen die het sociale en beroepsmatig functioneren beperken (zoals Post Traumatische Stress stoornissen). Wilt u meer weten over angst, klik dan hier voor het downloaden van patienteninformatie.

Wat is depressie?
Eén op de twintig Nederlanders worstelen elk jaar met een depressie. Het is in Nederland de meest voorkomende reden voor ziekteverzuim. Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij de patiënt wordt belemmerd in zijn of haar functioneren. Er zijn er bepaalde risico's die de kans op een depressie verhogen, zoals individuele kwetsbaarheid en bepaalde levensgebeurtenissen. De exacte duur van een depressie verschilt per persoon en is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Wilt u meer weten over een depressie, klik dan hier voor de patienteninformatiebrief.

Het zorgprogramma richt zich op volwassenen van 18 jaar en ouder.

Zorgprogramma Angst & Depressie
Met de invoering van het zorgprogramma helpen wij mensen met klachten van angst en depressie om deze te overwinnen of hanteerbaar te maken in het dagelijks leven en op het werk.

Hoofddoelen zijn het vroegtijdig signaleren van een angststoornis of een depressie, het voorkomen van de klachten en/of voorkomen dat de klachten verergeren of chronisch worden en zo gericht mogelijk voorschrijven van antidepressiva.

In dit programma werken alle zorgverleners onderling samen. In de wijksamenwerkingsverbanden (WSV’en) van Alphen op één Lijn bieden huisartsengroepen, fysiotherapiepraktijken, apothekers en diëtistes efficiënte, innovatieve en multidisciplinaire zorg. De huisarts is de hoofdbehandelaar. Daarnaast wordt samengewerkt met maatschappelijk werk en eerste- en tweedelijnspsychologen. De afspraken hierover liggen vast in de zorgstandaard Angst en de zorgstandaard Depressie, vastgesteld door het NHG én in de professionele standaarden van de eigen beroepsgroepen. Wij richten ons op de kwaliteit van zorg en gaan uit van de behoeften en voorkeuren van patiënten ten aanzien van informatie, coördinatie van zorg en zelfredzaamheid. Koepelorganisatie Alphen op één Lijn biedt deze multidisciplinaire zorg via haar WSV’en aan in directe samenwerking met de zorgverzekeraar(s).

Behandeling van angst en depressie
Het doel van de behandeling is het opheffen of in ieder geval verminderen van klachten. Het is belangrijk om (indirecte) gevolgen van angst en depressie zoals bijvoorbeeld sociale schade en lichamelijke problemen, zo veel mogelijk te beperken. De aard en de ernst van de problematiek en de hulpvraag bepaalt de zwaarte van de zorgvraag. Bij ernstiger klachten wordt de psycholoog ingeschakeld of kunnen medicijnen uitkomst bieden. Het is van belang dat het voor de patiënt duidelijk is dat het succes van de behandeling in aanzienlijke mate afhangt van diens actieve medeverantwoordelijkheid.

Het behandelen van angst en depressie heeft verschillende doelen:

 • (psycho-) educatie en voorlichting
 • verminderen van de klachten die samenhangen met de emotionele stoornis en die van invloed zijn op het dagelijks functioneren.
 • ontwikkelen van een positief zelfbeeld en vergroten van zelfvertrouwen.
 • doorbreken van vastgeroeste leefpatronen
 • vermijdingsgedrag verminderen of opheffen
 • voorkomen van recidief van de stoornis (nieuwe episode)
 • verminderen van symptomen door medicamenteuze behandeling

Voordelen voor de patiënt

 • er is één aanspreekpunt voor alle zaken rondom de ziekte.
 • de patiënt kan persoonlijke doelen stellen
 • de behandelafspraken worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd.
 • alle zorgverleners zijn op de hoogte van de situatie van de patiënt en zijn/haar specifieke wensen.
 • de patiënt leert beter om te gaan met de (psychologische) aandoening en de gevolgen ervan.

Medisch inhoudelijke vragen
U kunt geen medisch inhoudelijke vragen stellen op deze site. Neemt u voor vragen telefonisch contact op met uw huisarts of praktijkverpleegkundige. Voor contactgegevens of meer informatie kunt u terecht op de websites van de bij ons aangesloten GES’en. [Bijvoorbeeld: Link maken naar ledenpagina, daar de banners of de tekst zodanig maken dat zij doorlinkt naar de websites].

Meer informatie
De informatie op deze pagina is gebaseerd op de NHG-Standaard Depressie, tweede herziening  https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-depressie-tweede-herziening 
en
de NHG-Standaard Angst https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-angst

Voor meer algemene informatie over angststoornissen kunt u terecht op http://www.thuisarts.nl/angststoornis

Voor meer algemene informatie over depressie kunt u terecht op http://www.thuisarts.nl/depressie of www.omgaanmetdepressie.nl

­