Wat is Astma
In Nederland hebben ruim 500.000 mensen astma. Verwacht wordt dat dit aantal tot 2025 met 2% stijgt. Astma is een blijvende chronische ontsteking van de luchtwegen.
Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen: ze zijn kortademig, ademen 'piepend' of moeten hoesten. Benauwdheid en andere klachten treden op in aanvallen en in periodes. Veel mensen met astma zijn allergisch, bijvoorbeeld voor huisstofmijt, huisdieren of pollen. De aanleg voor astma en allergieën is erfelijk.
Het zorgprogramma Astma is bedoeld voor patienten met Astma vanaf 16 jaar.

Zorgprogramma Astma 
Dit zorgprogramma is geïntroduceerd om te helpen met het omgaan met Astma en om de negatieve effecten op het dagelijks functioneren zoveel mogelijk te beperken. Gestreefd wordt naar het zo optimaal mogelijk onder controle hebben van de astma, waarbij zo min mogelijk medicatie gebruikt wordt. 

In dit programma werken alle zorgverleners onderling samen. In de wijksamenwerkingsverbanden (WSV'en) van Alphen op één Lijn bieden huisartsengroepen, fysiotherapiepraktijken, apothekers en diëtistes efficiënte, innovatieve en multidisciplinaire zorg. De huisarts is de hoofdbehandelaar. De afspraken hierover liggen vast in de zorgstandaard Astma, vastgesteld door de Long Alliantie Nederland én in de professionele standaarden van de eigen beroepsgroepen.
Wij richten ons op de kwaliteit van zorg en gaan uit van de behoeften en voorkeuren van patiënten ten aanzien van informatie, coördinatie van zorg en zelfredzaamheid. Koepelorganisatie Alphen op één Lijn biedt deze multidisciplinaire zorg via haar WSV’en aan in directe samenwerking met de zorgverzekeraar(s).

Het gezamenlijk zorgprogramma omvat onder andere:
- algemene (jaar)controle en controle bij klachtenverergering
- medicatie controle zoals instructie over het juist gebruik van inhalatiemedicatie

Voorlichting over Astma
- instructie over het omgaan met een benauwdheidsaanval, ook wel exacerbaties genoemd. De praktijkondersteuner heeft hier speciale formulieren voor, vraag ernaar!
- verwijzing naar eerste- en tweedelijns zorgverleners zoals de fysiotherapeut, dietist, longarts of allergoloog
- multidisciplinair overleg (MDO)

Behandeling Astma
Bij de behandeling is aandacht voor juist medicatiegebruik essentieel. Ook het bestrijden van allergieën of stoppen met roken kan een onderdeel zijn. De behandeling bestaat verder uit voorlichting en advies over Astma en een gezonde leefstijl. Bij de behandeling van Astma staan vijf (leefstijl)onderwerpen centraal:
- stoppen met roken
- gezonde voeding, gezond gewicht
- voldoende bewegen om (ademhalings)spieren te versterken
- juiste inhalatiechniek en therapietrouw 
- wat te doen bij een longaanval

Het behandelen van Astma heeft verschillende doelen, namelijk:
- het bereiken van streefwaarden of uiterst haalbare waarden van de longfunctie van de Astmapatiënt.
- de conditie en zelfredzaamheid bevorderen
- inzicht in Astma vergroten
- optimale inhalatietechniek  
- eigen regie bij de behandeling
- complicaties voorkomen of uitstellen

Voordelen voor de patiënt
- er is één aanspreekpunt voor alle zaken rondom de ziekte
- de patiënt kan persoonlijke doelen stellen
- de behandelafspraken worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd
- alle zorgverleners zijn op de hoogte van de situatie van de patiënt en zijn/haar specifieke wensen 
- de patiënt leert beter om te gaan met de aandoening en de gevolgen ervan

Medisch inhoudelijke vragen
U kunt geen medisch inhoudelijke vragen stellen op deze site. Neemt u voor vragen telefonisch contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner. Voor contactgegevens of meer informatie kunt u terecht op de websites van de bij ons aangesloten ketenzorgpartners

Meer informatie
De informatie op deze pagina is gebaseerd op de zorgstandaard Astma van de Long Alliantie Nederland voor volwassenen. 
Voor meer algemene informatie over Astma bezoekt u website van het Longfonds Nederland.

Documenten

­