ZORGPROGRAMMA DIABETES MELITUS II

Wat is diabetes?
Diabetes is een aandoening waarbij de hoeveelheid suiker (glucose) in het bloed is verhoogd. Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel. Ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op insuline. Of het maakt helemaal geen insuline meer aan zoals bij diabetes mellitus type 1. Patiënten met deze vorm van diabetes worden veelal door de specialist in het ziekenhuis behandeld. De meest voorkomende soort is echter diabetes type 2. Eén op de 14 Nederlanders heeft deze vorm. Voor hen is het zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 opgezet.

Het zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2
Dit zorgprogramma is geïntroduceerd om de totale zorg rondom de patiënt met deze vorm van diabetes goed te regelen. Mensen met diabetes hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. In dit programma werken alle zorgverleners onderling samen. In de wijksamenwerkingsverbanden (WSV’en) van Alphen op één Lijn (AOEL) bieden huisartsengroepen, fysiotherapiepraktijken, apothekers en diëtisten efficiënte, innovatieve en multidisciplinaire zorg. Het zorgprogramma is gebaseerd op de zorgstandaarden van de diabetes patiënt en van de eigen beroepsgroep.
Wij richten ons op de kwaliteit van zorg en gaan uit van de behoeften en voorkeuren van patiënten ten aanzien van informatie, coördinatie van zorg en zelfredzaamheid. Koepelorganisatie Alphen op één Lijn biedt deze multidisciplinaire zorg via haar WSV’en aan in directe samenwerking met de zorgverzekeraar(s).

Het gezamenlijk zorgprogramma omvat onder andere:
• driemaandelijkse en jaarlijkse controle;
• opstellen persoonlijk behandelplan;
• verwijzing naar eerste- en tweedelijnszorgverleners zoals fysiotherapeut, diëtist, podotherapeut en oogarts;
• multidisciplinair overleg;
• medicatiecheck door de apotheker;
• toegang tot de PRISMA-DM2 cursus.

Behandeling diabetes
Het behandelen van diabetes heeft verschillende doelen, namelijk:
• het bereiken van streefwaarden of uiterst haalbare waarden voor bloedsuikers, vetgehalte (cholesterol), bloeddruk en gewicht;
• het vergroten van inzicht in diabetes en zelfmanagement (zelf de regie hebben);
• het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Voordelen voor de patiënt
• er is één aanspreekpunt voor alle zaken rondom de ziekte;
• de behandelafspraken worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd;
• alle zorgverleners zijn op de hoogte van de situatie van de patiënt en zijn/haar specifieke wensen;
• de patiënt leert beter om te gaan met de aandoening en de gevolgen ervan;
• complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld;
• het verbetert de kwaliteit van leven.

Medisch inhoudelijke vragen
U kunt geen medisch inhoudelijke vragen stellen op deze site. Neemt u voor vragen telefonisch contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner. Voor contactgegevens of meer informatie kunt u terecht op de websites van de bij ons ketenzorgpartners. Deze kunt u vinden onder het tabblad ‘samenwerking
De informatie op deze pagina is gebaseerd op de Diabetes Zorgwijzer: de patiënten versie van de 'Zorgstandaard voor diabetes type 2' van de NDF. 
Voor meer algemene informatie over Diabetes bezoekt u website van de Diabetesvereniging Nederland. 

 

­